04.TRIỂN KHAI GIẢI PHÁP VẬN HÀNH KHO CHUYÊN NGHIỆP

  • Thi công lắp đặt trang thiết bị hạn tầng thông tin
  • Thi công lắp đặt hệ thống lưu trữ
  • Thi công lắp đặt trang thiết bị vật tư logistics( Thiết bị lưu trữ, thiết bị nâng hạ, thiết bị thông tin)