Thủ kho thành phẩm sẽ như thế nào 2020

Thủ kho thành phẩm là một trong những keyword được search nhiều nhất trên google về chủ đề Thủ kho thành phẩm. Trong bài viết này giaiphapkhovan.vn sẽ viết bài Thủ kho thành phẩm sẽ như thế nào 2020.

Thủ kho thành phẩm sẽ như thế nào 2020

I. Vì sao cần phải quản trị kho hàng thành phẩm?

Việc tuân thủ các bước trong quy trình quản lý kho thành phẩm sẽ giúp cho người có nhiệm vụ quản lý dễ dàng theo dõi sự vận động của thành phẩm, gấp rút phát hiện thấy những sai sót và xử lí kịp thời. Thông qua quản trị kho hàng thành phẩm, công ty cũng có thể kiểm soát được số lượng hàng hóa tồn kho để đưa ra các phương án xử lý nếu quan trọngtrong đó, công tác quản lý còn giúp làm chủ chất lượng của thành phẩm, cam kết hàng hóa đạt được chuẩn mực tuyệt vời nhất khi được xuất ra ngoài.
quản lý kho thành phẩm

II. Công thức quản lý kho thành phẩm

1. quy trình quản lý khi xuất kho thành phẩm

Khi cần phải xuất kho thành phẩm, kế toán kho sẽ kiểm duyệt kho để đảm bảo có đủ thành phẩm xuất kho theo yêu cầu
Khi cam kết có đủ thành phẩm theo đòi hỏi, tiến hành lập phiếu xuất kho. Phiếu xuất kho sẽ được lập dựa trên đơn hàng và được chuyển cho thủ kho sau khi lập xong.
Thủ kho tiến hành xuất kho theo nội dung trên phiếu xuất kho đã được lập.

2. quy trình quản lý khi nhập kho thành phẩm

Khi cần phải nhập kho thành phẩm, thủ kho sẽ kiểm kê lại thành phẩm nhập kho và ký vào phiếu giao nhận.
Lập phiếu nhập kho và ký nhận.
Tiến hành nhập kho và cập nhật số liệu để nắm bắt được lượng thành phẩm tồn kho.
form-news
3. quy trình quản lý khi chuyển kho thành phẩm
Khi có mong muốn vận tải thành phẩm giữa các kho, cần phải đề nghị để xin sự chấp thuận của phòng ban có thẩm quyển
một khi được chấp nhận, tiến hành lập phiếu chuyển kho.
Thực hiện chuyển thành phầm giữa các kho. Cần phải kiểm kê chi tiết lượng thành phẩm để tránh xảy ra sai sót.
Cập nhật số liệu để kiểm soát được lượng thành phẩm giữa các kho.
nguồn: https://www.misa.com.vn/