Xe nâng dầu 6 tấn cũ TCM


Thông tin xe nâng dầu 6 tấn cũ TCM

  • Hiệu: TCM
  • Nhiên liệu: dầu
  • Model: FD60Z7
  • Số seri: 57803129
  • Chiều cao nâng: 3m
  • số khung nâng: 2
  • Tình trạng: hoạt động tốt