Kệ trượt lui -Push back


Hệ thống kệ này giúp chúng ta tiết kiệm được thời gian xuất nhập hàng hơn so với hệ thống kệ Drive-in vì xe nâng hàng không pải chạy sâu vào bên trong kệ.

Mô tả

Hệ thống kệ trượt lui – Push back dùng để lưu trữ cho nhiều chủng loại và kích cỡ pallet trên cùng một dãy kệ, nó có thể chứa 2,3 thậm chí 4 pallet trên cùng một ngăn kệ; tuy nhiên việc xuất nhập hàng lại rất dễ dàng và nhanh chóng.

Các pallet trên cùng một ngăn sẽ được đặt trên những xe trượt và chúng tuần tự trượt hết vào bên trong khi chúng ta nhập hàng vào. Khi lấy hàng ra các xe trượt sẽ tự động trôi về phía trước và lấo vào khoảng trống.

Hệ thống kệ này giúp chúng ta tiết kiệm được thời gian xuất nhập hàng hơn so với hệ thống kệ Drive-in vì xe nâng hàng không pải chạy sâu vào bên trong kệ.

-Thời gian xuất hàng nhanh.

-Lượng hàng hóa lưu trữ nhiều hơn so với kệ Selective.

-Không phụ thuộc vào kích cỡ pallet.

-Diện tích phần đường đi chiếm ít hơn so với kệ Selective.

  1. Các thành phần chính của Pushback:
  • Khung, thanh đỡ: giống như hệ thống kệ Selective. Các thanh đỡ được lấp theo một góc nghiêng, những thanh đỡ phía trong sẽ cao hơn thanh đỡ phía trước.
  • Thanh trượt: là những thanh I, được lấp vào vuông góc và nằm trên các thanh đỡ để tạo thành các ray trượt cho xe trượt.
  • Xe trượt: có gắn bánh xe để trượt trên các thanh I. Trong 1 ngăn kệ có thể có 2,3 hoặc thậm chí 4 xe trượt tương ứng với số lượng pallet cần chứa trên kệ.
  • Thanh giằng: là các thanh V, ống tròn… dùng để định vị và cân bằng các khung kệ.
  • Bộ chặn: là những miếng tole chữ nhật, được lấp tại đầu ra của pallet nhằm chặn xe trượt trong quá trình xuất hàng (xe trượt bên trong sẽ tự động trượt về phía trước khi ta lấy 1 pallet ra khỏi vị trí).
  • Back tie: có tac dụng giống như trong hệ thống kệ Drive-in.

     2. Các thành phần hỗ trợ trong hệ thống kệ Pushback:

  • Cột bảo vệ, rào bảo vệ, dầm chịu lực: giống như trong hệ thống kệ Selective.