Kệ Cantilever


Kệ Cantilever – kệ cho hàng hóa kích thước dài không bị cản trở bởi các trụ đứng.

Liên hệ: 0917200451 – marketing02@epsasia.com.vn

Mô tả

Kệ Cantilever không bị cản trở bởi các trụ đứng, vì thế rất hữu hiệu để lưu trữ các loại hàng hóa có kích thước dài. Các loại hàng hóa thường được lưu trữ là: ống kim loại, ống nhựa, gỗ, thép tròn… Cột trung tâm được lien kết vững chắc với chân đế, các tay đỡ của kệ được thiết kết kế các yêu cầu của sản phẩm.

Liên hệ: 0917200451 – marketing02@epsasia.com.vn để nhận tư vấn hỗ trợ và báo giá trong thời gian sớm nhất.