02.PHÂN TÍCH TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ ĐƯA RA GIẢI PHÁP

Phân tích hiện trạng nhà kho. Xây dựng các phương án về hệ thống lưu trữ, hệ thống hạ tầng thông tin và thiết bị nâng hạ di chuyển.