Kinh nghiệm quản lý kho hàng, kho vật tư hiệu quả

Kinh nghiệm quản lý kho hàng là một trong những keyword được search nhiều nhất trên google về chủ đề kho vận. Trong bài viết này xenanghn.com sẽ viết bài về kinh nghiệm quản lý kho hàng, kho vật tư hiệu quả.

quản lý kho hàng
quản lý kho hàng

Kinh nghiệm quản lý kho hàng, kho vật tư hiệu quả

quản lý kho là công việc đòi hỏi sự phối hợp của nhiều nghiệp vụ, từ bố trí bố trí hàng hóa, vật tư, dữ gìn và bảo vệ hàng hóa, cai quản xuất nhập tồn kho, cho tới kiểm tra lượng hàng trong kho & tính toán

quản lý kho là công việc yêu cầu sự kết hợp của nhiều nghiệp vụ, từ bố trí sắp xếp hàng hóa, vật tư, bảo quản hàng hóa, cai quản xuất nhập tồn kho, cho đến kiểm tra lượng hàng trong kho  tính toán đặt ra định mức tồn kho hiệu suất cao. Bài viết này san sẻ những kinh nghiệm giúp cải thiện công tác quản lý kho của chuyên viên thủ kho, quản lý kho.

1. Kinh nghiệm chung trong quản lý kho hàng, kho vật tư

– bố trí kho theo từng vị trí  theo quy tắc nhập trước xuất trước.
– Mỗi loại hàng hóa cần có một thẻ kho được cập nhật tiếp tục số liệu
– Kiểm tra kĩ càng, chính xác lệnh xuất hàng, đóng hàng, chế tạo xưởng
– Liên hệ chính xác bên ship hàng vật tư phụ liệu bố trí thời gian vào hàng
– Tìm kiếm những người bạn tin cẩn & giao việc

2. Kinh nghiệm bố trí hàng hóa

Ảnh minh họa thủ kho sắp xếp hàng hóa trong kho

– Thủ kho cần chịu trách nhiệm chỉ dẫn & kiểm soát việc xếp dỡ cũng tương tự đảm bảo các dụng cụ & cách thức đó không làm tổn hại đến hàng hóa, vật tư nguyên liệu
– Chỉ có thủ kho mới có quyền đưa hàng hóa vào hay chuyển địa điểm của chúng trong kho
– sắp xếp mặt bằng tinh khiếtgọn gàng trước khi nhập hàng.
– chỉ dẫn người xếp hàng để, đặt đơn hàng đúng vị trí
– Không xếp hàng hóa ở ngoài trời
– các khu vực dễ có nước mưa hắt vào khi mưa lớn phải thiết kế các giá (palet) để trưng hàng
– Hàng hóa sau khi xuất xong phải được thu xếp ngăn nắp, tạo không gian cho các hàng hóa khác, loại hàng nào dư phải để vào khu vực riêng.

3. Kinh nghiệm lưu kho

chuyên viên kho cần ghi thẻ bài cho tất cả những mẫu mã hàng hóa  gắn vào nơi để hàng hóa. Thẻ bài cần phải có đầy đủ thông tin như mã hàng, màu sắc, size hàng hóa
Thủ kho sẽ là người lập sơ đồ kho. Trong sơ đồ cần biểu lộ  rang lối đi cũng giống như vị trí đặt các kệ hàng. các kệ cần được lưu lại, ghi  số kệ.
Thủ kho cần kiểm tra về bình an chống cháy nổ trong kho.

4. Kinh nghiệm thanh lý hàng hóa

các loại hàng hóa, vật tư, nguyên liệu còn dư cần thanh lý, kho sẽ tiến hành kiểm tra lại số hàng đã nhập, xuất  lập báo cáo xuất nhập sau khi nhận được thông tin thanh lý. Đối với những loại hàng còn dư nhưng chưa đòi hỏi thanh lý cần để riêng, chờ ý kiến của bộ phận bán sản phẩm
Kho cần chủ động liên lạc với bộ phận bán sản phẩm để giải phóng lô hàng nếu quá thời hạn 1 tháng kể từ ngày thu được thông tin thanh lý mà chưa nhận được ý kiến bộ phần bán hàng.

5. Kinh nghiệm kiểm kê kho

Cần kiểm kê kho hàng định kì nhằm chứng thực, kiểm tra lại số lượng  chất lượng hàng trong kho. thành quả kiểm tra kho hàng cần được ghi lại trong biên bản kiểm kho
những hàng hóa không thích hợp cần được lưu lại & chờ ý kiến xử lý của Ban Giám đốc.
Trên đó là một số kinh nghiệm quản lý kho hàng, kho vật tư nhằm giúp các chuyên viên quản lý kho, thủ kho rất có thể cai quản hàng hóa, cai quản xuất nhập tồn kho một cách hiệu quả.

Nguồn: Sưu tầm

Xem thêm:

khuyến cáo KHI MUA XE NÂNG CŨ

Cách giảm rủi ro trong quản lý kho 2020