05.CUNG CẤP GIẢI PHÁP BẢO TRÌ VÀ SỬA CHỮA TOÀN DIỆN

  • Cung cấp giải pháp nâng cấp hệ thống
  • Hỗ trợ/ phát triển phần mềm quản lý vận hành kho
  • Hỗ trợ bảo trì/ bảo hành trang thiết bị
  • Hỗ trợ dịch vụ IT Helpdesk