Kệ Pallet Trôi


Hệ thống kệ này được sử dụng khi lượng hàng hóa lưu trữ nhiều và việc kiểm kê là ưu tiên.

Liên hệ: 0917 200 451 – marketing02@epsasia.com.vn để nhận hỗ trợ tư vấn.

Mô tả

Hệ thống kệ trôi – Flow rack được thiết kế dựa trên hệ thống xuất nhập FIFO (nhập trước – xuất trước), hệ thống bao gồm 2 thành phần: cấu trúc kệ tĩnh và ray đẫn động. Phần ray dẫn động là hệ thống con lăn được lắp đặt có một độ nghiêng theo chiều sâu của hệ thống kệ. Phần dẫn động được thiết kế để các pallet tự chuyển động bởi trọng lực. Mỗi phần dẫn động đều có bộ hãm tốc để pallet trượt nhẹ nhàng… Khi một pallet được xuất ra thì pallet đứng sau đó tự động trược vào chổ trống. Hệ thống kệ này được sử dụng khi lượng hàng hóa lưu trữ nhiều và việc kiểm kê là ưu tiên.

Tốc độ pallet được kiểm soát bằng các thiết bị giảm tốc.

  1. Các thành phần chính của kệ trôi:
  • Khung, ray dẫn pallet, tay đỡ, top beam (thanh ngang đỉnh), giằng nóc, thanh nối (back tie): giống như hệ thống kệ Drive-in.
  • Hệ thống con lăn: là những con lăn được trên ray dẫn theo một góc nghiêng (phía nhập hàng cao hơn phía xuất hàng) để pallet phía sau có thể tự động trượt về phía trước khi lấy pallet phía trước ra.
  • Bộ phận giảm tốc: là những con lăn “chết” được đặt xen kẽ trong hệ thống con lăn nhằm làm giảm vận tốc của pallet khi trượt.
  1. Các thành phần hỗ trợ trong hệ thống kệ trôi:

Cột bảo vệ, rào bảo vệ, dầm chịu lực: giống như hệ thống kệ Selective.