Mô tả Càng kẹp phuy di chuyển hoạt động đơn giản, giúp cho việc vận chuyển thùng phuy trong kho hàng trở ...