Hệ thống kệ V-shelving được thiết kế theo những tiêu chuẩn nhất định, được sử dụng trong các cửa hàng ...

Hệ thống kệ Shelving có tính chất giống như hệ thống kệ Selective nhưng có mức chịu tải thấp hơn, ...