Linh hoạt trong lưu trữ hàng hóa. Mỗi tầng kệ trong hệ thống kệ Selective có khả năng chịu tải ...

Hệ thống kệ Drive-in cho phép sử dụng tối đa diện tích kho lưu trữ, giảm thiểu phần diện tích ...

Kệ Cantilever – kệ cho hàng hóa kích thước dài không bị cản trở bởi các trụ đứng. Liên hệ: 0917200451 ...